upoznavanje osoba sa invaliditetom sorted by
relevance

Admin13.06.2021

Nacionalna služba za zapošljavanje

do 6 meseci za lica sa srednjim obrazovanjem,• 000,00 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi JLS;• u mesecu za prethodni mesec.
303
Admin13.08.2021

Zapošljavanje lica sa invaliditetom

poslodavac koji u radnom osnosu ima od 20 do 49 zaposlenih, ima obavezu da zaposli jednu invalidnu osobu• subvencije zarade lica sa invaliditetom;• Osposobljavanje za rad na konkretnom radnom mjestu• 000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,• dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje• 000,00 dinara po osobi sa invaliditetom.
6208
Admin08.08.2021

Prilika za onlajn upoznavanje poslodavaca i mladih sa invalididetom

500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca, - 2.
5608
Admin08.08.2021

Sajt za upoznavanje japanki sajt za upoznavanje osoba sa invaliditetom

Rok za uplatu ovih sredstava je peti dan u mesecu za mesec koji mu prethodi.
78010
Admin02.08.2021

Sajt za upoznavanje japanki sajt za upoznavanje osoba sa invaliditetom

Ocjenjivanje radnih rezultata zaposlenog lica sa invaliditetom• Izrada plana potrebne opreme i sredstava za rad za lice sa invaliditetom• dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje• 000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, - 1.
2800
Admin24.07.2021

Prilika za onlajn upoznavanje poslodavaca i mladih sa invalididetom

.
300
Admin25.08.2021

Devojke za jednu no zemun. sajt za upoznavanje sa slikom 18 godina devojke pančevo

dokaz o redovnoj otplati kreditnih sredstava• dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje.
9303
Admin15.07.2021

In Store

Te penale obavezan je da uplati najkasnije do 30.
2508
Admin31.07.2021

Devojke za jednu no zemun. sajt za upoznavanje sa slikom 18 godina devojke pančevo

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
2002
Admin01.08.2021

Zašto je važno zapošljavanje osoba sa invaliditetom

000 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi JLS;• dokaz o odobrenom namjenskom kreditu od poslovne banke ili druge kreditno-finansijske institucije• Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:• u mesecu za prethodni mesec.
5800
Admin01.08.2021

Devojke za jednu no zemun. sajt za upoznavanje sa slikom 18 godina devojke pančevo

dokaz o prijavi lica sa invaliditetom na obavezno socijalno osiguranje• Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:• odgovornom licu u pravnom licu — od 10.
9704